skip content

profile image
beymax118

gold Polish 1000

Since
May 14, 2019

Translated Sentences Total 6136

POL Polish 6136

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 3] Ep. 39

IT'S FREAKING HUGE!! TO JEST CHOLERNIE WIELKIE!!

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

WAITING...? CZEKA...?

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

...IT USUALLY MEANS THEY'VE BEEN WAITING FOR SOMETHING. ...ZWYKLE OZNACZA TO, ŻE CZEKA NA COŚ.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

STILL... WHENEVER SOMEONE'S BEEN FIXATED ON AN IDEA FOR A LONG TIME... WCIĄŻ... KIEDY KTOŚ DŁUGO UPIERA SIĘ PRZY JAKIMŚ POMYŚLE...

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

I LEARNED FROM MY FAMILY THAT GIRLS ARE MEANT FOR GREAT THINGS, SO THEY SHOULDN'T GET CAUGHT UP IN THE DETAILS TOO MUCH... NAUCZYŁAM SIĘ OD MOJEJ RODZINY, ŻE DZIEWCZĘTA SĄ STWORZONE DO WIELKICH RZECZY, WIĘC NIE POWINNY ZBYTNIO WDAWAĆ SIĘ W SZCZEGÓŁY.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

...BUT I'VE BEEN SO FOCUSED ON GETTING STRONGER THAT I'VE NEVER REALLY THOUGHT ABOUT THE DIFFERENCES BETWEEN GENDERS... ...ALE BYŁAM TAK ZDETERMINOWANA ŻEBY STAĆ SIĘ SILNIEJSZA, ŻE NIGDY NIE MYŚLAŁAM O RÓŻNICACH MIĘDZY PŁCIAMI...

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

THAT'S RIGHT. THAT'S WHY I CALLED YOU. ZGADZA SIĘ.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

...NOW, THE MAIN REASON I CALLED YOU. ...ALE TERAZ PRZEJDŹMY DO GŁÓWNEGO POWODU DLA KTÓREGO DZWONIĘ,

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

WHAT'S THE NEW SQUADRON COMMANDER LIKE? JAKI JEST NOWY DOWÓDCA EKSDARY?

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

I'D BETTER KEEP THAT IN MIND TOO. LEPIEJ TEŻ BĘDĘ O TYM BĘDĘ PAMIĘTAŁ.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

TOO MUCH PEACE RUINS A LOT OF THINGS. NADMIAR POKOJU POWODUJE ZANIEDBYWANIE WIELU SPRAW.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

IT'S LIKE STANDING IN FRONT OF JAHAD. CZUJĘ SIĘ JAKBYM STAŁA PRZED JAHADEM.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

Y-YOU'RE THAT GIRL WHO WAS WITH THE ELDER!! T-TY JESTEŚ TĄ DZIEWCZYNĄ, KTÓRA BYŁA ZE STARSZYM!!

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

OF COURSE, THE GREATEST ENEMY OF JAHAD AND THE TEN FAMILY LEADERS AT THE TIME WAS FUG. OCZYWIŚCIE, NAJWIĘKSZYM WROGIEM JAHADA I GŁÓW DZIESIĘCIU RODZIN BYŁ W TYM CZASIE FUG.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

WHING1 W H I N G !

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

HOW TO 'LIGHT THE FIRE,' I MEAN. JAK "ROZPALIĆ TEN OGIEŃ".

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

YOU'RE LUCKY TO HAVE EVEN GOTTEN YOUR HANDS ON A DECENT SWORD... JESTEŚ SZCZĘŚCIARZEM, ŻEBY MIEĆ W SWOICH RĘKACH PRZYZWOITY MIECZ...

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

TAKE THAT STAB I SHOWED YOU JUST NOW, FOR EXAMPLE. PRZYKŁADEM MOŻE BYĆ TO PCHNIĘCIE, KTÓRE CI PRZED CHWILĄ POKAZAŁEM.

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

WHAT MATTERS ISN'T YOUR STYLE TWÓJ STYL NIE JEST NAJWAŻNIEJSZY

17 days ago
Tower of God [Season 3] Ep. 39

WHAT ARE YOU TRYING TO TEACH TO A MERE SWORD THAT CAN BARELY SLASH AND STAB? CZEGO PRÓBUJESZ NAUCZYĆ ZWYKŁY MIECZ, KTÓRY LEDWIE POTRAFI CIĄĆ I PCHAĆ?

17 days ago
1 2