skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU STUPID TURTLES... Đúng là con rùa ngu ngốc...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HMPH- Hừm.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

CROCODILE... Cá sấu chết tiệt này...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU... Tên...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...WHAT I WANT IS- ...Đó là

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ARE YOU CLIMBING FOR? nhóc lại muốn leo lên đỉnh tháp?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHAT Vì sao

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’LL MAKE A TEST WHO’S VALUE IS EQUIVALENT TO YOUR NEEDS. tương ứng với nguyện vọng của nhóc.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I PREPARE THE TESTS. Ta sẽ ra thử thách

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YES! Vâng!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

SO, YOU OPENED THE DOOR BY YOURSELF- Nhóc đã tự mở cửa vào đây.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I FELT IT. Ta cảm nhận được.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

A... HAHAH A..haha.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND SAVORY... lại còn mùi vị thơm ngon,...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

SUCCULENT tràn trề sinh lực,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...YOU LOOKED TASTY. ...trông nhóc ngon lắm.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YEAH. BECAUSE Ừm. Bởi vì

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

D... DID YOU? T...Thế á?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I THOUGHT YOU’D BE BACK. Mà ta cũng đoán nhóc sẽ quay lại mà.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BOY. lại là nhóc à.

13 days ago