skip content

profile image
Navillerarmy

gold Turkish 1000

Since
Aug 06, 2020
Residence
France

Translated Sentences Total 3653

TUR Turkish 3653

Recent Activities

Recent Activities
status date
UnderPrin Ep. 147

WHAT? Ne?

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

YOUR WIFE MUST HAVE BEEN WARM AND BEAUTIFUL TOO, RIGHT? Karın da sıcakkanlı ve güzel olmalı, değil mi?

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

YOU HAVE THE IMAGE OF A FAMILY MAN, RYUJIN. Bir aile babası imajına sahipsin, Ryujin.

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

REALLY? IS HE FILLING IN SOMEONE? Gerçekten mi? Birini mi dolduruyor?

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

YOUR DAD'S ON A MORNING SHOW. WHY DIDN'T YOU TELL ME? Baban bir sabah programında. Neden bana söylemedin?

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

MIRYU! Miryu!

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

I CAN STAND THIS MUCH NOISE. IT'S AMAZING THAT I EVEN MANAGED TO GET THEM TO COME TO SCHOOL.. Bu kadar gürültüye dayanabilirim. Onları okula göndermeyi başarabilmem bile inanılmaz..

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

WHO SAID THAT I'M SMALL?! Küçük olduğumu kim söyledi?!

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

I PUT MY MONEY ON THE LITTLE BEAST OBEICH!! Paramı küçük canavar Obeich'e yatırdım!!!

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

THEY'RE BOTH SO FAST!! SWEET!!! İkisi de çok hızlı!! Tatlı!!!

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

WOW!! LOOK AT THAT! IT'S A TWIN PVP!! AWESOME!! Vay!! Şuna bak! Bu bir ikiz PVP!! Mükemmel!!

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

??? ???

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

LOOKS... Bakar...

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

LOOKS DOWN. Aşağıya doğru bakar.

10 days ago
UnderPrin Ep. 147

LOOKS DOWN AT EVERYONE. Herkese tepeden bakar.

20 days ago
UnderPrin Ep. 147

?! ?!

20 days ago
UnderPrin Ep. 147

BEING SMALL IS CUTE. BE PROUD, OBEICH. küçük olmak tatlıdır. Gurur duy, Obeich.

20 days ago
UnderPrin Ep. 147

STILL, Yine de,

20 days ago
UnderPrin Ep. 147

UNCOMFORTABLE BECAUSE HIS BODY IS SMALL COMPARED TO MY MENTAL AGE. Rahatsız çünkü bedeni benim zeka yaşıma göre küçük.

20 days ago
UnderPrin Ep. 147

SURE, SURE~ STILL, DOESN'T IT FEEL BETTER NOW THAT THE UNIFORM FITS YOU? Elbette, elbette~ yine de, üniformanın sana yakıştığı şimdi daha iyi hissettirmiyor mu?

20 days ago
1 2 3 4