skip content

profile image
gwenberry BadgeFilipino 1000
Since
Nov 17, 2017
Residence
Philippines
Language
Filipino, English

Translated Sentences Total 6165

FIL Filipino 6165

Recent Activities

Recent Activities
status date
Annarasumanara Ep. 1

LET ME PULL UP MY GRADES BY EXPENSIVE TUTORS TOO... Magpapaturo din ako sa mga mamahaling tutors...?

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

IT’S AWESOME, RIGHT? ANG galing, 'no?

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

YOU KNOW ABOUT THE NEW APP? alam mo 'YoNG BAGONG APP?

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

I’M TAKING TWO MORE EXPENSIVE MATH TUTORS. HA HA HA KUkUHA AKO NG 2 PANG MAmahaLING MATH TUTORS. mwaHAHAHA.

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

...BUT I WILL WIN YOU THIS YEAR... ...PERO maTATALo NA KITA ngayon taon...

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

YOU WERE ALWAYS BETTER THAN ME IN MATH... LAGI KANG MAS MATAAS SA'KIN SA MATH...

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

OKAY, JUST SIT THERE FOR NOW. ganoon ba? SIGE, diyan KA MUNA sa ngayon.

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

I’M SORRY BUT I DON’T SIT IN THE BACK. SORRY, PERO hindi po ako umuupo SA LIKOD.

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

HE’S HANDSOME. ANG gwapo NIYA.

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

NO PROBLEM... YOU COULD BE LATE... GO TO YOUR SEAT... Walang problema... pwede kang malate... Pumunta ka na sa upuan mo...

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

I HAD A MEETING WITH THE PRINCIPAL... pinatawag po AKO ng PRINCIPAL...

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

EVERYBODY FOUND THEIR SEATS? NAKAUPO NA BA LAHAT?

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

YOU GUYS ARE NOT KIDS ANYMORE! YOU GUYS ARE 11 GRADERS NOW. HINDI NA KAYO MGA BATA! grade 11 NA KAYO!

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

BE QUIET! Tumahimik!

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

HERE. heto.

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

WE ARE DOOMED. lagot na tayo.

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

...BELIEVE IN MAGIC...? ...SA MAhika...?

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

REAL MAGIC...? TOTOONG MAhika...?

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

BUT I HEARD THAT HE PERFORMS REAL MAGIC... PERO BALITA KO TOTOO ANG MAhika NIYA

2 days ago
Annarasumanara Ep. 1

ANYWAYS, THERE’S A MAGICIAN WHO WANDERS AROUND THAT AMUSEMENT PARK... MAY SALAMANGKERO dAW NA pagala gala doon sa amusement park...

2 days ago
1 2